Champions
hägnen1

Våra uppfödda champions:


9. Sommarstadens Fervent Fortuna

8. Sommarstadens Hegemonic HoneyMonstr

7. Sommarstadens Hegemon Hera Akstaria

6. Sommarstadens Captivating Cartier

5. Sommarstadens Gracious Glow

4. Sommarstadens Astonishing Andromeda

3 Sommarstadens Elusive Elde

2. Sommarstadens Joker

1. Sommarstadens Million Dollar Baby